Algemeen

305-10.gif

Algemene jaarlijkse ledenvergadering v.v. Titan

Datum: Woensdag 5 september 2018

Plaats: Kantine v.v. Titan

Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

01. Opening

02. Mededelingen en ingekomen stukken

03. Notulen vorige vergadering

04. Jaarverslag secretaris

05. Jaarverslag Jeugdsecretaris

06. Jaarverslag penningmeester

07. Verslag kascontrole commissie

pauze

08. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend en herkiesbaar Henk Grijsen en Gea Moorman

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar Rick Rengers

09. Benoeming nieuwe kascontrole commissie

10. Contributie verhoging

11. Rondvraag

12. Sluiting

Gebruik wedstrijdvelden

De wedstrijdvelden mogen niet gebruikt worden tot en met 27 augustus. Dit op last van de gemeente.

Vakantie

Iedereen een hele prettige zomervakantie gewenst!!
Geniet ervan en tot in augustus !

Namens vv Titan en het jeugdbestuur

7x7 vrijdagavond

14 september
29 september
12 oktober
2 november
16 november


29 maart
12 april
26 april
10 mei
24 mei

Erik Hendriks

Namens de selectie heeft ras-Feyenoorder Erik Hendriks gisteren dit shirt ontvangen als blijk van waardering voor zijn 25 jaar lang leiderschap bij Titan 1.

Commissie “Behoud voetbal voor Nieuw-Weerdinge” van start!

Fanartikelen

De fan-artikelen van onze club zijn weer verkrijgbaar.

Sjaal € 15,00
Bal € 15,00
Mini-dress € 10,00

De artikelen zijn te koop in de kantine of bij Tegel- en keukencentrum Wolters.


Weekend weg

Wij willen iedereen van vv Titan graag bedanken voor het geweldige weekend weg wat we aangeboden hebben kregen.Zoals je kunt zien hebben we genoten!!!

Groet,
Raymond, Karin & Lotte

Afscheidswedstrijd Raymond Duitscher

Op 16 juni neemt vv Titan afscheid van Raymond Duitscher.
Raymond heeft aangegeven om na 21 seizoenen in het 1e gespeeld te hebben er mee te stoppen.
Reden voor de vv Titan om hem een gepast afscheid te geven.
Er word een wedstrijd gespeeld tussen het huidige 1e en een team Raymond.
Dit vind plaats op vrijdag 16 juni aanvang 19.45

Verslag trainingskamp vv Titan

Het trainingsweekend van Titan was weer een groot succes. Dit trainingsweekend zal voornamelijk de boeken ingaan als een inspirerend, motiverend maar vooral ook een confronterend weekend.

Vrijdag 26 augustus vertrok de grote groep naar Ermerstrand. Een geweldige accommodatie stond ons op te wachten. De kamers werden al snel verdeeld, waarna de spelers en technische staf vertrokken naar het voetbalveld van vv Sleen om een pittige training af te werken.. Een essentieel onderdeel van de voorbereiding op het trainingsweekend is toch wel om trainingskleren mee te nemen, iets wat Remko Smidt presteerde om te vergeten.

lees meer »