Welkom bij v.v. Titan!Wedstrijdprogramma jeugd / dames

Algemene jaarlijkse ledenvergadering v.v. Titan

Datum: Woensdag 5 september 2018

Plaats: Kantine v.v. Titan

Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

01. Opening

02. Mededelingen en ingekomen stukken

03. Notulen vorige vergadering

04. Jaarverslag secretaris

05. Jaarverslag Jeugdsecretaris

06. Jaarverslag penningmeester

07. Verslag kascontrole commissie

pauze

08. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend en herkiesbaar Henk Grijsen en Gea Moorman

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar Rick Rengers

09. Benoeming nieuwe kascontrole commissie

10. Contributie verhoging

11. Rondvraag

12. Sluiting

Eerste trainingsdag 2018-2019

Team Dag Tijd Kantine
JO19-1 maandag 27 augustus 2018 19:30-20:30 NWVV
JO17-1 dinsdag 21 augustus 2018 18:15-19:15 Titan
JO15-2 dinsdag 28 augustus 2018 18:30-19:30 Titan
JO15-1 donderdag 6 september 2018 18:30-19:30 Titan
JO13-1 donderdag 23 augustus 2018 18:30-19:30 Titan
JO11-2 maandag 27 augustus 2018 18:30-19:30 NWVV
JO11-1 maandag 3 september 2018 18:30-19:30 NWVV
JO09-1 dinsdag 4 september 2018 18:15-19:15 Titan
Puppy's dinsdag 4 september 2018 18:15-19:00 Titan
VR1 dinsdag 28 augustus 2018 19:30-20:30 Titan
VR2 dinsdag 4 september 2018 19:30-20:30 Titan
VR3 maandag 27 augustus 2018 20:00-21:00 NWVV

Geplaatst: 16 juli 2018
Laatst gewijzigd: 20 augustus 2018

Aanschaf kleding

Hallo allen,

Broekje en sokken dienen aangeschaft te worden bij het jeugdbestuur.
De kosten hiervoor zijn in totaal € 18,50 (broekje € 10,- en sokken € 8,50).

Deze kunnen gekocht en afgehaald worden bij Gea Moorman (Tegelcentrum Wolters, Weerdingerkanaal ZZ 158). Telefoonnummer werk: 0591 - 52 15 72 of mobiel Gea: 06 - 15 59 77 85.

De jeugdspelers krijgen tijdens de wedstrijden de shirts van de vereniging in bruikleen.
Voor voetbalschoenen, scheenbeschermers en trainingskleren dienen de leden zelf zorg te dragen.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht op de trainingen en tijdens de wedstrijden.

lees meer »

Gebruik wedstrijdvelden

De wedstrijdvelden mogen niet gebruikt worden tot en met 27 augustus. Dit op last van de gemeente.

Twitter

Vakantie

Iedereen een hele prettige zomervakantie gewenst!!
Geniet ervan en tot in augustus !

Namens vv Titan en het jeugdbestuur

7x7 vrijdagavond

14 september
29 september
12 oktober
2 november
16 november


29 maart
12 april
26 april
10 mei
24 mei

Afmelding (jeugdlid / dameslid)

Afmelding
Het seizoen / contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Indien men tussentijds het lidmaatschap wenst te beëindigen moet de contributie voor het gehele seizoen betaald worden.

Het opzeggen van het lidmaatschap / afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij:
* de ledenadministratie, LedenNWVVTitan op gmail punt com (voor jeugdleden / Dames)

Geplaatst op: 1 juli 2013

Erik Hendriks

Namens de selectie heeft ras-Feyenoorder Erik Hendriks gisteren dit shirt ontvangen als blijk van waardering voor zijn 25 jaar lang leiderschap bij Titan 1.

Bedankt !

Bij deze willen wij Willem de Vries bedanken voor het in orde maken van de velden.
Na 7 jaar is hij er mee gestopt.

Willem bedankt!!!


Met ingang van 1 februari wordt dit gedaan door René Poede.