Welkom bij v.v. Titan!Titan 1 - WKE 1

Betaling eigen bijdrage jeugdkamp 2018

Hallo allen,

Zoals bekend moet, voor de personen die meegaan met het jeugdkamp, de eigen bijdrage van € 15,- deze maand voldaan worden.

Dit kan via de leider / trainer maar ook bestaat de mogelijkheid om het bedrag in één keer te voldoen via de bank.
Dit moet dan uiterlijk 15 april 2018 overgemaakt worden op:
IBAN NL68 RABO 0345 9009 28 t.n.v. Jeugdbestuur NWVV/Titan
onder vermelding van de “naam” van het jeugdlid en het “team” waarin men speelt.

Voor vragen met betrekking tot de eigen bijdrage kun je contact opnemen met Tanja Hofman
(06 - 48 25 58 97 / JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com).

Evaluatie POD (Positief Opgroeien Drenthe)

Hallo allen,

Woensdag 14 maart was er een evaluatie gepland voor de leiders en trainers van NWVV/Titan omtrent POD (Positief Opgroeien Drenthe). Er was weinig opkomst en dit labelen wij als positief. We gaan er vanuit dat de lage opkomst voortvloeit uit het feit dat er de afgelopen periode weinig incidenten zijn gebeurd en iedereen op zijn of haar positieve manier heeft bijgedragen aan een positieve opgroeiende vereniging.

De afgelopen periode was intensief door het implementeren van de VTON-app en we kunnen nu al aangeven dat er al veel trainers van onze vereniging met deze app werken. Een leerlijn volgen, door de gehele jeugd, om onze leden het beste te kunnen bieden op een manier wat door elke trainer gevolgd wordt.

Positief is ook de pro-actieve houding van onze leiders en trainers met betrekking tot het vinden van sponsoren, het meedenken voor activiteiten wat bijdraagt tot meer saamhorigheid. En het geven van feedback omtrent "de toekomst van voetbal in Nieuw Weerdinge".

Positief is ook dat Anne Prins (SportDrenthe) vaak benoemd bij andere verenigingen en instanties dat NWVV/Titan de grootste opkomst had bij de implementatie, we het levend houden door evaluatie-bijeenkomsten te organiseren en dat "Welzijn in het dorp" (Kim de Vries en haar collega van Sedna) steeds meer geïntegreerd wordt binnen onze vereniging.

Al met al goede ontwikkelingen, waar we graag in november met de gehele jeugdafdeling bij stil willen staan. Positieve dingen mogen genoemd worden, maar het kan altijd beter. En dat doen we samen!

Met vriendelijke groet,
Namens het jeugdbestuur en JVBP-commissie,

Ramona Hilberts
Werkgroep JVBP NWVV/Titan

Feestweekend

Het Titanfeest is uitverkocht!!!
Wel zijn er nog kaarten voor de bingo!

Jeugdkamp 2018

Afgelopen weekend (11 februari) hebben alle jeugdleden die zich opgegeven hebben voor het jeugdkamp een mail ontvangen inzake het bij elkaar sparen van de eigen bijdrage. Deze is gestuurd naar het mailadres dat bij ons bekend is.

Mocht het zo zijn dat je je wel opgegeven hebt maar geen mail hebt ontvangen of mocht je je nog niet opgegeven hebben en toch mee willen dan kun je contact opnemen met:
Tanja Hofman JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com.

Een sportieve groet,
Namens de jeugdkampcommissie

Geplaatst: 12 februari

Erik Hendriks

Namens de selectie heeft ras-Feyenoorder Erik Hendriks gisteren dit shirt ontvangen als blijk van waardering voor zijn 25 jaar lang leiderschap bij Titan 1.

Speeldagenkalenders veldvoetbal 2018/’19

De speeldagenkalenders veldvoetbal 2018/’19 zijn bekend.
Benieuwd naar de kalenders en de verdere informatie, lees dan hier verder.

Bedankt !

Bij deze willen wij Willem de Vries bedanken voor het in orde maken van de velden.
Na 7 jaar is hij er mee gestopt.

Willem bedankt!!!


Met ingang van 1 februari wordt dit gedaan door René Poede.

Commissie “Behoud voetbal voor Nieuw-Weerdinge” van start!

Fanartikelen

De fan-artikelen van onze club zijn weer verkrijgbaar.

Sjaal € 15,00
Bal € 15,00
Mini-dress € 10,00

De artikelen zijn te koop in de kantine of bij Tegel- en keukencentrum Wolters.