Jeugdkamp


Jeugdkamp vrijdag 8 t/m zondag 10 juni 2018


Jeugdkampcommissie 2018:

Ramona Hilberts (06 - 51 92 85 70 / Ramona.Hilberts op gmail punt com)
Tanja Hofman (06 - 48 25 58 97 / JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com)
Tanja Wolters (06 - 18 58 16 81 / TanjaWolters74 op gmail punt com)
Helga Hilberts (06 - 22 86 65 97 / Helga.Hilberts op gmail punt com)

Bedankje jeugdkamp 2018

Iedereen bedankt voor het leuke weekend en tot de volgende keer !!

Namens de jeugdkampcommissie 2018:

Ramona Hilberts
Tanja Hofman
Tanja Wolters
Helga Hilberts


Jeugdkamp 2018

Donderdag 7 juni tussen 18:00 & 19:30
Tassen afleveren bij de Titan kantine (duidelijk voorzien van naam).

Vrijdag 8 juni 18:00
Verzamelen bij de Titan kantine (voor vertrek richting de accommodatie)

Zondag 10 juni
Update terugkomst jeugdkamp
De aankomst op zondag 10 juni is aangepast en zal rond 13.45 uur zijn.
In verband met de promotie wedstrijd van Titan zal dit op Mandebroek 3 zijn in plaats van bij de kantine zelf.

Betaling eigen bijdrage jeugdkamp 2018

Hallo allen,

Zoals bekend moet, voor de personen die meegaan met het jeugdkamp, de eigen bijdrage van € 15,- deze maand voldaan worden.

Dit kan via de leider / trainer maar ook bestaat de mogelijkheid om het bedrag in één keer te voldoen via de bank.
Dit moet dan uiterlijk 15 april 2018 overgemaakt worden op:
IBAN NL68 RABO 0345 9009 28 t.n.v. Jeugdbestuur NWVV/Titan
onder vermelding van de “naam” van het jeugdlid en het “team” waarin men speelt.

Voor vragen met betrekking tot de eigen bijdrage kun je contact opnemen met Tanja Hofman
(06 - 48 25 58 97 / JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com).

Jeugdkamp 2018

Afgelopen weekend (11 februari) hebben alle jeugdleden die zich opgegeven hebben voor het jeugdkamp een mail ontvangen inzake het bij elkaar sparen van de eigen bijdrage. Deze is gestuurd naar het mailadres dat bij ons bekend is.

Mocht het zo zijn dat je je wel opgegeven hebt maar geen mail hebt ontvangen of mocht je je nog niet opgegeven hebben en toch mee willen dan kun je contact opnemen met:
Tanja Hofman JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com.

Een sportieve groet,
Namens de jeugdkampcommissie

Geplaatst: 12 februari

Deelname briefjes jeugdkamp 2018

Dit seizoen willen we weer gezamenlijk met alle jeugdleden, vanaf de E-pupillen, op jeugdkamp.
Het jeugdkamp zal plaatsvinden van vrijdag 8 juni tot en met zondag 10 juni 2018.

Om te kijken hoeveel animo hiervoor is, willen wij jullie bij deze vragen om dit deelname formulier in te vullen en uiterlijk zaterdag 21 oktober aanstaande in te leveren bij jullie eigen trainer / leider,
ook als je niet meegaat.

De eigen bijdrage voor het jeugdkamp zal ongeveer € 15,00 per persoon bedragen.
Mede door de oliebollenactie en de sponsorloop kunnen we de eigen bijdrage zo laag houden.

Na ontvangst van alle deelnameformulieren weten we hoeveel deelname er is.
Het uiteindelijk te betalen bedrag zal hierna zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Er zal dan in januari gestart worden met het spaarsysteem om zo de totale eigen bijdrage in gedeeltes bij elkaar te sparen. Ook is het natuurlijk mogelijk om het bedrag in één keer over te maken.

Een sportieve groet,
Namens de jeugdkampcommissie 2018

Ramona Hilberts (06 - 51 92 85 70 / Ramona.Hilberts op gmail punt com)
Tanja Hofman (06 - 48 25 58 97 / JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com)
Tanja Wolters (06 - 18 58 16 81 / TanjaWolters74 op gmail punt com)
Helga Hilberts (06 - 22 86 65 97 / Helga.Hilberts op gmail punt com)

Om de eigen bijdrage van de leden zo laag mogelijk te houden, zullen we ook dit seizoen natuurlijk weer
enkele acties houden waarvan de opbrengsten tevens ten gunste van het jeugdkamp zullen komen.

Jeugdkamp 2016, NWVV/Titan

Vrijdag 3 juni, 14.00uur; De organisatie komt nog even bij elkaar, er moet nog geoefend worden voor ’s avonds, dan staat NWVV/Titan got’s talent op het programma. De laatste lijsten worden geprint, we moeten natuurlijk wel zeker zijn dat er niemand vergeten wordt.

Helga en Tanja gaan alvast naar de accommodatie. De boodschappen worden gebracht en er moet versierd worden en de kamerindeling moet worden geregeld. Ook moet er natuurlijk koffie worden gezet, wat is er wat koffie doorgegaan dit weekend!!!

18.00uur, verzamelen bij de kantine, 87 jeugdleden en 16 begeleiders. Een gezellige drukte, maar stress, wat duurt het lang voordat die bussen komen! Ramona had al gedroomd dat de bussen niet zouden komen, zijn dromen dan toch werkelijkheid? 18.25…. Jaaaa daar zijn ze, de bussen worden verdeeld en dan kunnen we richting Westdorp.

lees meer »