Nieuws

Alle sterrensponsoren van voetbalvereniging Titan bekend

NIEUW-WEERDINGE - Voor een club als Titan zijn sponsoren onmisbaar. Zonder de steun van deze sponsoren zou het niet mogelijk zijn om een club als Titan uit Nieuw Weerdinge in stand te houden. Titan waardeert deze sponsoring enorm. Om de waardering uit te spreken, is de sponsorcommissie van de voetbalvereniging nieuw leven ingeblazen. Een mix van jonge en ervaren clubleden hebben samen een nieuw concept geïntroduceerd: de sterrenpakketten.

lees meer »

Verslag trainingskamp vv Titan

Het trainingsweekend van Titan was weer een groot succes. Dit trainingsweekend zal voornamelijk de boeken ingaan als een inspirerend, motiverend maar vooral ook een confronterend weekend.

Vrijdag 26 augustus vertrok de grote groep naar Ermerstrand. Een geweldige accommodatie stond ons op te wachten. De kamers werden al snel verdeeld, waarna de spelers en technische staf vertrokken naar het voetbalveld van vv Sleen om een pittige training af te werken.. Een essentieel onderdeel van de voorbereiding op het trainingsweekend is toch wel om trainingskleren mee te nemen, iets wat Remko Smidt presteerde om te vergeten.

lees meer »

Balsponsors 2016-2017

Algemene jaarlijkse ledenvergadering v.v. Titan

Algemene jaarlijkse ledenvergadering v.v. Titan

Datum: vrijdag 26 augustus 2016
Plaats: Kantine v.v. Titan
Aanvang : 20.00 uur

Agenda:
01. Opening
02. Mededelingen en ingekomen stukken
03. Notulen vorige vergadering
04. Jaarverslag secretaris
05. Jaarverslag Jeugdsecretaris
06. Jaarverslag penningmeester
07. Verslag kascontrole commissie

pauze
08. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend en herkiesbaar Henk Hofman, Gerard Fuhler en Harrie Katoen
09. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
10. Contributie verhoging
11. Rondvraag
12. Sluiting

Geplaatst: 22 juni 2016

Uitslagen en standen senioren 2015-2016

Uitslagen en standen senioren 2015-2016

Uitslagen en standen jeugd 2015-2016

Uitslagen en standen jeugd 2015-2016

Nieuwe shirtsponsors voor voetbalvereniging Titan

Installatietechniek Tabak en voetbalvereniging Titan slaan de handen ineen

Schadecentrum Rengers blijft hoofdsponsor van vv Titan

Titan 1 2015-2016lees meer »