“V.V. Titan op weg naar de toekomst”

Het leiden van een voetbal vereniging lijkt anno 2013 meer op het leiden van een bedrijf dan een vereniging. Om alle leden plezier te laten beleven aan hun favoriete sport en dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen heeft het bestuur een aantal veranderingen doorgevoerd.

Naast het voetbal hebben we ook te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Alleen het geven van de mogelijkheid tot voetballen is niet meer voldoende. Dat betekent dat het verenigingsaanbod zo aantrekkelijk mogelijk moet worden, mede omdat de concurrentie op het gebied van vrijetijdsbesteding enorm is toegenomen de afgelopen jaren.

Om bovenstaande te kunnen realiseren, is structuur aanbrengen noodzakelijk. Om te beginnen moet er een duidelijke visie aanwezig zijn. Pas dan kunnen de doelstellingen geformuleerd worden. De organisatie moet duidelijk zijn en het moet voor iedereen helder zijn hoe de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. Zonder een duidelijke structuur is de kans op onbestuurbaarheid aanwezig. En dat zou een bedreiging zijn voor het voortbestaan van de v.v. Titan. Om dit niet te laten gebeuren hebben wij als bestuur gemeend een beleidsplan op te stellen.

Het besturen van een vereniging als v.v. Titan betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat taken zo helder mogelijk omschreven dienen te worden. De keuzes die gemaakt zijn hebben invloed gehad op bestuurlijk niveau maar ook organisatorisch zijn de verschillende zaken op een rijtje gezet.

Bestuurlijk zijn de taken onder de aanwezige bestuursleden verdeeld. Organisatorisch zijn er een aantal commissies in het leven geroepen die de dagelijkse gang van zaken begeleiden en coördineren en dit vervolgens terug koppelen naar het hoofdbestuur. Hieronder treft u een overzicht van de reeds opgestarte commissies. De bedoeling is dan ook dat de mensen die vragen hebben over het reilen en zeilen binnen de vereniging zich wenden tot een lid van een van de betreffende commissies.

Hieronder treft u een overzicht van de verschillende commissies die in het leven geroepen zijn met de personen die wij bereid hebben gevonden hierin plaats te nemen.
- (voetbal-)technische commissie: Henk Grijsen, Richard Blom en Stef Moorman
- Sponsorcommissie: Gerard Fuhler, Erik Hendriks, Johannes Brunia, Robin Broekema en Bruno Kroon.
- Kantinecommissie: Harrie Katoen, Grietus van Klinken, Henriette Hummel en Henk Hofman.
- Bouwcommissie: Jan Hummel, Jan Duitscher en Jan van Klinken.

Te zijner tijd zal er op de website nog een inhoudelijk verslag komen met daarin benoemd de exacte taken van deze commissies.

Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. Titan

Geen reacties

Er is nog niet gereageerd op dit nieuwsbericht. U kunt de eerste zijn:

Reageren

Houd reacties relevant aan het onderwerp en wees redelijk en billijk naar anderen. Houd je bij het plaatsen van een reactie aan de Nederlandse wet.

  • Wanneer u wilt reageren op dit bericht en dit bij voorkeur niet publiekelijk wenst te doen, kunt u middels het contactformulier reageren op de berichtgeving;
  • Indien u er voor kiest uw emailadres weer te geven, zal deze versleuteld weergegeven worden om te verhinderen dat u het slachtoffer wordt van spam-bots.