Algemene jaarlijkse ledenvergadering v.v. Titan

Datum: Woensdag 5 september 2018

Plaats: Kantine v.v. Titan

Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

01.Opening

02.Mededelingen en ingekomen stukken

03.Notulen vorige vergadering

04.Jaarverslag secretaris

05.Jaarverslag Jeugdsecretaris

06.Jaarverslag penningmeester

07.Verslag kascontrole commissie

pauze

08.Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend en herkiesbaar Henk Grijsen en Gea Moorman

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar Rick Rengers

09.Benoeming nieuwe kascontrole commissie

10.Contributie verhoging

11.Rondvraag

12.Sluiting

Geen reacties

Er is nog niet gereageerd op dit nieuwsbericht. U kunt de eerste zijn:

Reageren

Houd reacties relevant aan het onderwerp en wees redelijk en billijk naar anderen. Houd je bij het plaatsen van een reactie aan de Nederlandse wet.

  • Wanneer u wilt reageren op dit bericht en dit bij voorkeur niet publiekelijk wenst te doen, kunt u middels het contactformulier reageren op de berichtgeving;
  • Indien u er voor kiest uw emailadres weer te geven, zal deze versleuteld weergegeven worden om te verhinderen dat u het slachtoffer wordt van spam-bots.