Notulen jaarvergadering seizoen 2018/2019 op 11-09-19

Er waren 8 leden aanwezig en 7 bestuursleden

Om 20.01 uur opent de voorzitter de vergadering, door te beginnen met 1 minuut stilte voor de leden en vrijwilligers die tijdens het afgelopen seizoen zijn overleden.

De secretaris meld dat er namens het bestuur zelf ingekomen stukken zijn
Hij meld dat het zeer lastig is om voldoende kantine personeel te vinden. Mocht dit niet snel beter worden is het bestuur genoodzaakt de kantine bepaalde dagdelen te sluiten.

Ook meld het bestuur dat we streng zullen toezien op nixx18, het is lastig maar de verkoop van alcohol onder de 18 mag gewoon weg niet.
We verwachten hier ook dat er sociale controle van de leden en selecties is.

Secretaris leest notulen van vorige jaar vergadering voor

Secretaris leest jaarverslag afgelopen seizoen voor, daarin is hij vergeten te vermelden dat het zaalteam kampioen is geworden en dat ook de 35+ zich tot kampioen mocht kronen.

Secretaris leest jaarverslag jeugd voor

Penningmeester leest jaar verslag voor.
Zij meld dat het een redelijk jaar is geweest maar dat we goed op de kleintjes moeten letten. Er is dit jaar best wel veel geïnvesteerd.
Wel meld ze dat de kosten voor het uitzenden van eredivisie live een grote kostenpost is. Mochten we moeten bezuinigen dan word dit als 1e afgeschaft.

De boeken worden door Hilbrand H, Stef en Harry Vos, leden van de kascontrole commissie goedgekeurd.

Na de pauze gaat de vergadering akkoord met de bestuursverkiezing.
De herverkiesbaren blijven. Gerard Fuhler heeft besloten om het bestuur te verlaten, in Dennis Soetevent is hiermee een vervanger gevonden.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

Bij de benoeming voor de kascontrole moet Hilbrand Hilberts er uit. Hij word opgevolgd door Tina Heijne.
De kascontrole bestaat nu uit, Stef Moorman, Harry Vos en Tina Heijne.

Er is een voorstel om de contributie met €0,50 te verhogen voor allle leden.
De vergadering gaat hiermee akkoord

Rondvraag:

Stef: stelt voor om iets te bedenken waardoor we extra geld kunnen genereren om zo eredivisie live te houden. Hier gaan we over nadenken.

Tanja: zou graag willen dat er sneller en meer info komt voor op de website. Hier zal zeer goed aandacht aan besteed worden.

Feitse: vind i.v.m. met de velden dat het RD-toernooi wel erg laat is. Ramona legt uit dat dit niet anders kan omdat er rekening word gehouden met Valthermond.
Ook vind hij dat er teveel getraind word op veld 2. Het bestuur vind dat hij een punt heeft en zal er meer op toezien.

Kasper: zou het prettig vinden dat de doeltjes na de training van de speelvelden worden gehaald. Het bestuur zal de leiders/trainers nogmaals toespreken hierover.
Ook wil hij ( en de maandagmorgen ploeg) graag een gesprek moet de heer Poeder (van de gemeente), het bestuur gaat dit in werking stellen.

Dennis: vraagt hoe het zit met de loten en de daarop gestelde doelen.
We willen graag een puppyveld en daar zijn we voor aan het sparen, ook het geld van de verloting gaat daar naartoe.
Maar zo’n veld kost veel geld en daarom is hij nog niet aangelegd.

Johannes: vraagt of de zonnepanelen al zijn schoongemaakt. Dit nog is niet gedaan.
Ook wil hij weten of er al aan uitbreiding zonnepanelen is gedacht. Dat heeft het bestuur en op dit moment is dit niet rendabel voor de club.

De voorzitter sluit om 21.24 de vergadering

Geen reacties

Er is nog niet gereageerd op dit nieuwsbericht. U kunt de eerste zijn:

Reageren

Houd reacties relevant aan het onderwerp en wees redelijk en billijk naar anderen. Houd je bij het plaatsen van een reactie aan de Nederlandse wet.

  • Wanneer u wilt reageren op dit bericht en dit bij voorkeur niet publiekelijk wenst te doen, kunt u middels het contactformulier reageren op de berichtgeving;
  • Indien u er voor kiest uw emailadres weer te geven, zal deze versleuteld weergegeven worden om te verhinderen dat u het slachtoffer wordt van spam-bots.