Eigen bijdrage jeugdkamp

De eigen bijdrage per persoon bedraagt € 15,--

Betaling eigen bijdrage
Het is mogelijk om het bedrag in één keer te voldoen via de bank.
Dit moet dan uiterlijk 15 april 2020 overgemaakt worden op:
IBAN NL68 RABO 0345 9009 28 t.n.v. Jeugdbestuur NWVV/Titan
onder vermelding van de “naam” van het jeugdlid en het “team” waarin men speelt.


Voor vragen met betrekking tot de eigen bijdrage kun je contact opnemen met:
Tanja Hofman (06 - 48 25 58 97 / JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com).


Overige informatie
De vertrek- en aankomst tijden en plaatsen zullen we tijdig aan jullie bekend maken,
evenals wat er allemaal zelf meegenomen moet worden en waar we heen gaan op kamp.


Een sportieve groet,
Namens de jeugdkampcommissie

Geen reacties

Er is nog niet gereageerd op dit nieuwsbericht. U kunt de eerste zijn:

Reageren

Houd reacties relevant aan het onderwerp en wees redelijk en billijk naar anderen. Houd je bij het plaatsen van een reactie aan de Nederlandse wet.

  • Wanneer u wilt reageren op dit bericht en dit bij voorkeur niet publiekelijk wenst te doen, kunt u middels het contactformulier reageren op de berichtgeving;
  • Indien u er voor kiest uw emailadres weer te geven, zal deze versleuteld weergegeven worden om te verhinderen dat u het slachtoffer wordt van spam-bots.