Algemene jaarlijkse ledenvergadering v.v. Titan

Datum: woensdag 8 september 2021

Plaats: Kantine v.v. Titan

Aanvang : 19.30 uur


Agenda:

01. Opening
02. Mededelingen en ingekomen stukken
03. Notulen vorige vergadering
04. Jaarverslag secretaris
05. Jaarverslag Jeugdsecretaris
06. Jaarverslag penningmeester
07. Verslag kascontrole commissie

pauze

08. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend en herkiesbaar Henk Hofman, Gea Moorman en Dennis Soetevent
Toetredend 2 nieuwe leden
09. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
10. Contributie verhoging
11. Rondvraag
12. Sluiting


Geplaatst: 30 augustus 2021

Geen reacties

Er is nog niet gereageerd op dit nieuwsbericht. U kunt de eerste zijn:

Reageren

Houd reacties relevant aan het onderwerp en wees redelijk en billijk naar anderen. Houd je bij het plaatsen van een reactie aan de Nederlandse wet.

  • Wanneer u wilt reageren op dit bericht en dit bij voorkeur niet publiekelijk wenst te doen, kunt u middels het contactformulier reageren op de berichtgeving;
  • Indien u er voor kiest uw emailadres weer te geven, zal deze versleuteld weergegeven worden om te verhinderen dat u het slachtoffer wordt van spam-bots.