Welkom bij v.v. Titan!Aanschaf kleding

Hallo allen,

Broekje en sokken dienen aangeschaft te worden bij het jeugdbestuur.
De kosten hiervoor zijn in totaal 18 euro (broekje € 10,- en sokken € 8,-).

Deze kunnen gekocht en afgehaald worden bij Gea Moorman (Tegelcentrum Wolters, Weerdingerkanaal ZZ 158). Telefoonnummer werk: 0591 - 52 15 72 of mobiel Gea: 06 - 15 59 77 85.

De jeugdspelers krijgen tijdens de wedstrijden de shirts van de vereniging in bruikleen.
Voor voetbalschoenen, scheenbeschermers en trainingskleren dienen de leden zelf zorg te dragen.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht op de trainingen en tijdens de wedstrijden.

lees meer »

Ouders

Ouders zijn bijzonder belangrijk. Zij zijn nodig voor het vele vrijwilligerswerk, autovervoer, het wassen van de kleding en de kinderen.
De kinderen plezier in het voetbal geven staat voorop en ouders dienen daarbij een positieve bijdrage te leveren. Toejuichen en positief stimuleren is een goede zaak, maar laat technische en tactische aanwijzingen over aan de leiders.

Algemene jaarlijkse ledenvergadering v.v. Titan

Datum: woensdag 6 september 2017

Plaats: Kantine v.v. Titan
Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

01.Opening

02.Mededelingen en ingekomen stukken

03.Notulen vorige vergadering

04.Jaarverslag secretaris

05.Jaarverslag Jeugdsecretaris

06.Jaarverslag penningmeester

07.verslag kascontrole commissie

pauze

08.Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend en herkiesbaar Erik Hendriks

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar Hans Loer en Jan Hummel

09.benoeming nieuwe kascontrole commissie

10.Contributie verhoging

11.Rondvraag

12.Sluiting

Denk mee en help onze vereniging!

Best lid NWVV/Titan,

Zonder leden bestaat er geen vereniging en dat beseffen wij maar al te goed. Daarom zijn wij benieuwd naar je mening over onze club. Via deze weg vragen wij je deze enquête
( https://www.ersm.nl/fcgroningen/amconv.php?c=TA96WG ) in te vullen. Dit onderzoek is een initiatief van FC Groningen en wordt aan alle verenigingen, die lid zijn van het Amateurconvenant, aangeboden.

NWVV/Titan krijgt na afloop van het onderzoek inzage in de resultaten die betrekking hebben op onze vereniging. Hier kunnen wij verbeterpunten uithalen. FC Groningen gebruikt de resultaten van alle verenigingen tezamen om meer inzicht te krijgen in wat er leeft bij de verenigingen.


Onder alle deelnemende verenigingen wordt een bezoek, met alle leden van de club, aan een wedstrijd van FC Groningen in het seizoen 2017/2018 verloot. Daarnaast verloot FC Groningen 5x twee VIP-kaarten onder alle individueel ingevulde vragenlijsten.

Bij de beantwoording van de vragen is je anonimiteit gegarandeerd. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden die je geeft. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Dit is de link naar de enquête: https://www.ersm.nl/fcgroningen/amconv.php?c=TA96WG

Alvast bedankt voor het invullen!

Vakantie

Iedereen een hele prettige zomervakantie gewenst!!
Geniet ervan en tot in augustus !

Namens vv Titan en het jeugdbestuur

Jeugdleiders/trainersvergadering

Goedemiddag allen,

Hierbij alvast een uitnodiging voor de 1e vergadering voor trainers en leiders van het nieuwe seizoen. Deze staat gepland op maandag 28 augustus om 19.30 uur in de kantine van Titan.

Tevens zullen dan de tassen ook weer worden uitgegeven.

Namens het jeugdbestuur een hele fijne vakantie gewenst!

Indeling Titan 1 2017-2018


Wedstrijdzaken app KNVB

Hallo leiders, trainers, scheidsrechters, kaderleden,

Na de zomer gaat de KNVB over op het mobiele digitale wedstrijdformulier. (niet voor JO9 en JO11)
Dit houdt in dat alles via de app geregeld gaat worden en niet meer via de computer.

Allereerst moeten jullie de app downloaden en je registreren.
Voor informatie zie bijgaande link.

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/11484/2017-06-22-handleiding-appmdwfteamleden

Het is belangrijk dat je inlogt met het email-adres dat bekend is bij de vereniging.
Twijfel je daarover, neem dan contact op met Arjan van Oosten (NWVV) of Gea Moorman (Titan).

Wil iedereen z.s.m. zijn/haar medewerking verlenen, zodat we in het nieuwe seizoen in ieder geval startklaar zijn.
Uiteraard zullen we tegen die tijd nog wel tegen beginnersproblemen aanlopen, maar het scheelt in ieder geval dat iedereen geregistreerd staat dan.

De besturen

Iedereen verdient een morgen toch(t)


Geplaatst: 6 juni

Raymond Duitscher Toernooi 2017


Website: http://www.rdtoernooi.nl
Facebook: www.facebook.com/RaymondDuitscherToernooi