Nieuws

Wedstrijdprogramma jeugd / dames

Om de uitslagen te zien klik je op het hokje met 0:0


Programma

Activiteitenoverzicht jeugdafdeling NWVV/Titan

Mocht de Regiocup van start gaan, dan gaat dat voor en zal alleen de afsluiting doorgaan

01 mei 2021

Circuitraining voor JO12, JO13, JO15, JO17, JO19

We gaan er vanuit dat je aanwezig bent, afmeldingen via je trainer

09.45 – 10.45: JO12 en JO13

11.00 – 12.00: JO15, JO17 en JO19

(kantine NWVV)

08 mei 2021

Extra training voor JO9, gegeven door een selectiespeler van vv Titan

We gaan er vanuit dat je aanwezig bent, afmeldingen via je trainer/leider

10.30 -11.30uur (kantine Titan)

17 mei 2021 (maandagmiddag)

Extra training voor JO07 (puppy’s), ook voor niet-leden

We gaan er vanuit dat je aanwezig bent, afmeldingen via je trainer

Ben je geen lid: mail naar a.w.kollmer op gmail punt com om je aan te melden

15.00-16.00(kantine Titan)

22 mei 2021

Extra training voor JO10, gegeven door een selectiespeler van NWVV

We gaan er vanuit dat je aanwezig bent, afmeldingen via je trainer/leider

10.30 -11.30uur (kantine NWVV)

29 mei 2021

Extra training voor JO12, gegeven door een selectiespeler van vv Titan

We gaan er vanuit dat je aanwezig bent, afmeldingen via je trainer/leider

10.30 -11.30uur (kantine Titan)

05 juni 2021

Penaltybokaal voor JO7 t/m JO19

10.00-11.00 : JO7 en JO9

11.15-12.15: jO10 en JO12

12.30-13.30: JO13 en JO15

13.45-14.45: JO17 en JO19

We gaan er vanuit dat je aanwezig bent, afmeldingen voor 30 mei via je trainer/leider

Eind juni/begin juli:

Afsluiting JO7 t/m JO19

Exacte datum en invulling volgt nog

Onderlinge wedstrijdjes/ extra training op een datum dat er geen activiteit wordt georganiseerd is altijd mogelijk, geef het alleen ter info even door aan iemand van het jeugdbestuur.

Vragen over de activiteiten?

Neem contact op met Ramona Hilberts

06 51 92 85 70 / ramona.hilberts op gmail punt com

Leden in quarantaine

Hallo allen,

Vanavond hebben we vernomen dat er leden in quarantaine zitten.

We gaan er vanuit dat de leden / ouders / verzorgers zich aan de regels houden en men zich of zijn / haar kind afmeld voor de komende trainingen / activiteiten op het moment dat er mensen in de directe omgeving van leden die in quarantaine zitten, klachten krijgen.

Begeleiding teams 2020-2021

Naam Functie Tel.nr.
JO19-1
Marko Mihalj trainer/leider 06 - 28 81 53 22
JO17-1
Stefan Dragstra trainer 06 - 13 11 06 33
Robin Dragstra trainer 06 - 12 72 46 00
Gerrit-Jan Veenstra leider 52 25 32 06 - 53 28 10 76
JO15-1
Harry Koning trainer 06 - 40 80 48 54
JO13-1
Dennis Kruise trainer 06 - 27 39 10 00
Ferdinand Prins trainer 06 - 27 18 64 88
JO12-1
Lukas Rengers trainer 06 - 36 08 00 21
Kjeld Wagenaar trainer 06 - 51 78 82 01
Ricky Kloppenburg trainer 06 - 41 12 36 24
JO10-1
Ferdinand Smidt trainer 06 - 52 02 27 64
Elwin Poede trainer 06 - 31 31 93 45
JO09-1
Martin Rengers trainer 06 - 15 05 79 63
JO07-1
Alisha Kollmer trainer
Aniek Sibon trainer
Vrouwen1
Jakob Zwiers trainer 22 45 29 06 - 16 52 00 11
Stefan Heidema leider 06 - 22 30 49 96
Ramona Hilberts leider 06 -51 92 85 70
VR1(vrijdag)
Bert Jansen trainer 06 - 46 96 31 43
Ferdinand Smidt trainer 06 - 52 02 27 64
Tanja Smidt leider 06 - 50 46 25 92
Vrouwen2
Jos Smidt trainer 06 - 11 12 07 34
Rick Poede trainer 06 - 27 03 27 40
Vrouwen 30+
Janet ter Veen-vd Leij leider 06 - 22 62 80 49
Tina Heijne leider 06 - 21 10 70 89
Gegevens dagelijks jeugdbestuur:
Voorzitter vacant
Secretaris vacant
Wedstrijdsecretaris Tina Heijne 06 - 21 10 70 89
Penningmeester Tanja Hofman 06 - 48 25 58 97
Ledenadministratie:
Ledenadministratie Marianne Stavast 06 - 49 68 84 07
Jeugdcoördinatoren
JO19, JO17 en JO15 Jakob Zwiers 06 - 16 52 00 11 / 0591 - 22 45 29
JO 13 en JO11 Vacant
JO09 en puppy's Vacant
Dames & meisjes Scarlett Balster 06 - 23 86 02 42

Wij wensen jullie...

Wij wensen jullie

fijne feestdagen en een sportief 2021!!!

vv Titan

&

Jeugdbestuur NWVV/Titan

Voetbaldag jeugd NWVV/Titan, 28 november

Zowel aan Nwvv als aan Titan kant verzamelde de jeugd zich voor een potje voetbal.
De velden lagen er weer keurig bij en alles was keurig klaargezet om van start te gaan. Gras lekker kort en het was droog. Bij deze een dank aan de vrijwilligers die dit hebben klaargespeeld.
Door de jongste spelers werd het toernooi doorgezet. Tussen de jo12 en Jo13 werd weer fanatiek gestreden voor de punten. Ook hier de nodige doelpunten.
De jo-09 gestart en geeindigd met het spelen van Wc tikkertje. Afgewisseld met een beker ranja , geserveerd door Dennis. Spelregels kun je halen bij L Rengers.

In plaats van op klein veld is gekozen voor de oudsten op het grote veld te gaan spelen. De jo15 – jo17 – jo19 gemengd opgesteld door de coaches op. De gele en roze hesjes werden ingeruild voor de shirts van NWVV en Titan. Bij deze de besturen bedankt voor het lenen.
De eerste helft was het even weer aftasten op groot veld. Al gauw werden de eerste acties verzilverd met een doelpunt. Aan beide kanten vielen de gaten en deed het buitenspel regel ook mee. Wel even weer wennen. Onder de begeleiding van scheids A Timmerman werden aan beide kanten de nodige doelpunten gezet. Ook had vlaggenist M Rengers het erg druk. De vlaggenist aan de andere kant heb we helaas niet kunnen zien.

Foto's zie Facebook / klik hier.

Minitoernooi jeugd NWVV/Titan

Voor foto's zie de Facebookpagina van NWVV/Titan.

Deel 1

Deel 2

Beste dorpsgenoten,

Beste dorpsgenoten,

We willen graag beginnen met een woord van dank naar alle leden van Titan en NWVV die in deze moeilijke tijden achter de clubs zijn blijven staan en ons financieel hebben gesteund. Zonder de contributie zou deze moeilijke periode voor de voetbalverenigingen nog moeilijker en zwaarder zijn geworden. Door de tweede golf en de bijkomende maatregelen zijn kantines gesloten en is het voor senioren nagenoeg onmogelijk om onze geliefde sport nog te beoefenen. Achter de schermen wordt heel hard gewerkt door de besturen van Titan, NWVV en het jeugdbestuur om alles wat wel mag, goed te laten verlopen. De vrijwilligers die hierbij betrokken zijn willen we hartelijk bedanken voor hun inzet. Denk hierbij aan de mensen achter de schermen maar ook aan trainers en leiders die de afweging maken wel of niet de velden op te gaan, waarbij zij persoonlijk een afgewogen risico nemen om in de buitenlucht de jonge generatie gecontroleerd te laten sporten en een uitlaatklep te bieden aan de jonge sporters.

Helaas merken we als verenigingen dat de spoeling bij onze vrijwilligers steeds dunner wordt, iets wat ook door de KNVB als landelijk probleem wordt gezien. Zowel Titan, NWVV als het jeugdbestuur heeft op verschillende manieren geprobeerd vrijwilligers te werven, maar we lopen er allemaal tegenaan dat vaak dezelfde mensen vele taken vervullen omdat er niemand voor te vinden is. Denk hierbij aan mensen die vaak bardienst draaien, meerdere wedstrijden fluiten, verschillende groepen training geven, verschillende taken binnen een bestuur of zelfs in meerdere besturen plaats nemen. In een ultieme poging om een grotere pool van vrijwilligers te krijgen, zetten we deze oproep in de streekbode:

Lijkt het u leuk om actief deel te nemen als vrijwilliger bij het voetbal? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Hierbij kunt u denken aan een of meer van de volgende activiteiten / taken:

  • Bardienst draaien op trainingsavonden en/of weekend dagen
  • Scheidsrechter / grensrechter
  • Orde dienst draaien (drinken klaarzetten in de kleedkamers, barleden ondersteunen)
  • Trainer / leider van een (jeugd)team
  • Administratieve taken
  • Schoonmaak van kleedkamers, kantine, sportpark
  • Klussen / onderhoudswerkzaamheden
  • PR en communicatie
  • Organiseren van festiviteiten
  • Bestuurslid

Mocht u hierboven een of meerdere taken of activiteiten zien staan die u aanspreken en lijkt het u leuk om hier meer over te weten, of zou u zich aan willen melden als vrijwilliger dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende email adressen:

secretaris op vvtitan punt nl

secretaris op nwvv punt nl

secretarisnwvvtitan op gmail punt com


We hopen dat u komende tijd na wilt denken over onze oproep. Zonder vrijwilligers is het steeds moeilijker om onze mooie sport door te laten gaan. Zoals bij elke vereniging zijn de vrijwilligers ook hier een onmisbare spil in de organisatie. We hopen samen met jullie te kunnen werken om zoveel mogelijk sporters de mogelijkheid te geven onbezorgd te genieten van het voetbal in eigen dorp.

Vriendelijke groeten
Besturen van Titan, NWVV en het jeugdbestuur

Oliebollenactie NWVV/Titan 2020

Helaas hebben wij ook moeten besluiten om de oliebollenactie dit jaar niet te door te laten gaan.
Dit omdat we de regels van het RIVM, zoals die op dit moment gelden, niet kunnen volgen.

Een sportieve groet,
Jeugdbestuur NWVV/Titan

Gegevens jeugdbestuur

Gegevens dagelijks jeugdbestuur

Voorzitter
Vacant
E-mail: VoorzitterNWVVTitan op gmail punt com

Secretaris
Vacant
E-mail: SecretarisNWVVTitan op gmail punt com

Wedstrijdsecretaris
Tina Heijne
06 - 21 10 70 89
E-mail: WedstrijdsecretarisNWVVTitan op gmail punt com

Penningmeester
Tanja Hofman
Weerdingerkanaal nz 96
7831 HG Nieuw-Weerdinge
06 - 48 25 58 97
E-mail: JeugdbestuurNWVVTitan op gmail punt com

Jeugdcoördinatoren
JO19, JO17 en JO15 Jakob Zwiers 06 - 16 52 00 11 / 0591 - 22 45 29
JO13 en JO11 Vacant
JO09 en JO07 Vacant
Dames & meisjes Scarlet Balster 06 - 23 86 02 42


Overige leden jeugdbestuur:
Arjan Timmerman
Harry Koning
Ramona Hilberts
José Ziengs

Aanmelding (jeugdlid / dameslid)
Afmelding (jeugdlid / dameslid)