Privacy Verklaring

 

Privacyverklaring VV Titan

Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging Titan, gevestigd te Raiffeisenstraat 27, 7831 HW Nw.Weerdinge ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045970, VV Titan.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:  webmaster op vvtitan punt nl

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken op onze website en in onze ledenadministratie persoonsgegevens via onder andere contactformulieren waarmee u zich opgeeft als lid of afmeldt als lid. Wij verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk voor het aangaan en uitvoeren van lidmaatschap aan- en/of afmelding en de contributie-inning.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lidmaatschapsnummer KNVB
 • Bankrekeningnummer/IBAN
 • Indien van toepassing: BSN

VV Titan verwerkt uw persoonsgegevens – voornamelijk – voor de volgende doelen:

 • verwerking van uw lidmaatschap in Sportlink (de ledenadministratie database) van de KNVB;
 • het indelen van u in een team van VV Titan
 • het laten opnemen van u in een WhatsApp groep die noodzakelijk is voor de communicatie binnen het team waar u ingedeeld wordt of waarvan u trainer en/of leider bent en/of in andere WhatsApp groepen bij het vervullen van vrijwilligerstaken
 • de inning van uw contributie
 • het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld bij het doorzenden van uitspraken van de tuchtcommissie van de KNVB;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

VV Titan deelt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden zal voorafgaand daaraan worden overeengekomen dat zij zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. VV Titan gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Daarom is het op grond van artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening niet nodig dat u toestemming hoeft te geven voor het plaatsen van deze cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onderstaande knop kunt u tracking cookies en mechanismen in- of weer uitschakelen:

Toepassingen en widgets

Op deze website worden externe bronnen gebruikt. In sommige gevallen worden hierbij functionele, analytische of (enkel na toestemming) tracking cookies geplaatst.

 • Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersaantallen en gedrag.
  Herleidbare gegevens betreffende ip-adres, wordt hierbij geanonimiseerd;
 • Youtube video's voor het weergeven van videomateriaal.
  Video's worden via een https verbinding als ook via de nocookie omgeving van youtube ingeladen, waardoor er geen impact is op de privacy van onze bezoekers;
 • Teletekst programma voor het weergeven van het speel-programma.
  Hier zijn geen cookies of tracking mechanismen mee gemoeid;
 • Sportlink uitslagen voor het weergeven van uitslagen en aankomende wedstrijden.
  Hierbij worden uw gegevens als bezoeker, waaronder uw bezoekgedrag, door Sportlink en de KNVB niet bijgehouden.
 • Twitter timeline voor het weergeven van last minute berichten, afgelastingen en/of uitslagen.
  Hierbij kan uw bezoekgedrag over andere websites getracked worden. Om die reden is weergave van onze Twitter timeline optioneel, welke ingeschakeld kan worden door er op te klikken, of uitgeschakeld kan worden door cookies te verwijderen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om VV Titan te verzoeken voor inzage in uw persoonsgegevens (tenzij VV Titan op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal VV Titan dit verzoek doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van VV Titan hebben ontvangen. Het verwijderen van uw persoonsgegevens zal wel tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld uw lidmaatschap met VV Titan zal eindigen omdat wij daar dan geen uitvoering meer aan kunnen geven en kan ook pas plaatsvinden nadat u aan uw verplichtingen zoals betaling van contributie hebt voldaan en behoudens wettelijke verplichte bewaartermijnen.

Beveiliging persoonsgegevens

VV Titan treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van VV Titan. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. VV Titan raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

VV Titan past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. VV Titan raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal VV Titan er alles aan doen om u per e-mail, WhatsApp en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Erik Hendriks, secretaris VV Titan

Mailadres:                AVG op vvtitan punt nl

Telefoonnummer:   0591-357280

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.