Ereleden en leden van verdienste

 

Ereleden:

Job Bakker †
Gerrit de Goede
Hilbrand Hummel
Ep Oosterhof †
Henk Regts †
Feitse Rengers
Popke Smidt
Job Springer †

 

 

 

Leden van verdienste:

Hendrik Bos †
Jannie Regts-Hoytingh
Jan Scheepstra
Henk Tapken †
Jan de Goede †

Richard Blom

Jan Hummel

Kasper Tapken
Hilbrand Hilberts
Rick Rengers


Laatst gewijzigd: 14 december 2021

Lid van Verdienste

Na afloop van de wedstrijd Titan 1 - Hoogezand 1 op 06-10 jl. heeft het bestuur van v.v. Titan Richard Blom in het zonnetje gezet.

Richard heeft na 13 jaar afscheid genomen als bestuurslid van v.v. Titan en daarom heeft het bestuur gemeend Richard te waarderen met het predikaat “Lid van Verdienste”

Zoals Richard zelf heeft aangegeven zal hij echter voor de toekomst zijn steentje bij blijven dragen aan de vereniging echter niet meer als bestuurslid.

Hierbij willen we dan ook Richard hartelijk danken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.