Nieuws

De basis elf

Organogram NWVV/TitanJeugdbestuur NWVV/Titan

Nieuw scherm

Nieuw scherm vv Titan mede mogelijk gemaakt door Euronics Telkamp.


TITAN verder in het GROEN

Zijn ze gek geworden bij TITAN? Gaan ze verder in het groen? Ja en Nee.Natuurlijk blijven de clubkleuren voor altijd Rood-Wit. Maar toch heeft TITAN plannen om groen te gaan.

We willen namelijk zonnepanelen plaatsen. Deze plannen werden op de Nieuwjaarsvisite gepresenteerd en vol interesse aangehoord. Met de plaatsing van 50 zonnepanelen kunnen we ongeveer 70% van ons energieverbruik zelf opwekken. Als we in de toekomst nog in staat zijn om energiebesparende maatregelen te nemen dan gaat dit percentage nog verder omhoog.

Met de plaatsing van zonnepanelen sluiten we natuurlijk perfect aan bij de wens van de maatschappij om op een schone en klimaatneutrale manier energie op te wekken. Maar de vereniging vaart er op termijn ook wel bij. We kunnen namelijk op termijn een behoorlijke financiële besparing realiseren.

lees meer »

Selectie Titan 2013-2014
Paar foto's van de voorronde PWZ 21-12-2013Foto's gemaakt door één van de supporters !
Bedankt voor het doorsturen.

En we zijn er klaar voor... Jullie ook?

“V.V. Titan op weg naar de toekomst”

Het leiden van een voetbal vereniging lijkt anno 2013 meer op het leiden van een bedrijf dan een vereniging. Om alle leden plezier te laten beleven aan hun favoriete sport en dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen heeft het bestuur een aantal veranderingen doorgevoerd.

Naast het voetbal hebben we ook te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Alleen het geven van de mogelijkheid tot voetballen is niet meer voldoende. Dat betekent dat het verenigingsaanbod zo aantrekkelijk mogelijk moet worden, mede omdat de concurrentie op het gebied van vrijetijdsbesteding enorm is toegenomen de afgelopen jaren.
lees meer »

Gouden Waarderingsspeld

Op 16 oktober jl. vond de laatste regiovergadering in deze hoedanigheid plaats van de KNVB.

In de toekomst gaat de KNVB in een andere opzet verder middels service-teams en verenigingspanels.

Tijdens bovengenoemde vergadering heeft onze good old Erik Hendriks,regioafgevaardigde van Regio 5,een gouden waarderingsspeld ontvangen van de KNVB voor zijn inzet voor v.v. Titan.

Erik van harte gefeliciteerd namens v.v. TitanLid van Verdienste

Na afloop van de wedstrijd Titan 1 - Hoogezand 1 op 06-10 jl. heeft het bestuur van v.v. Titan Richard Blom in het zonnetje gezet.

Richard heeft na 13 jaar afscheid genomen als bestuurslid van v.v. Titan en daarom heeft het bestuur gemeend Richard te waarderen met het predikaat “Lid van Verdienste”

Zoals Richard zelf heeft aangegeven zal hij echter voor de toekomst zijn steentje bij blijven dragen aan de vereniging echter niet meer als bestuurslid.

Hierbij willen we dan ook Richard hartelijk danken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.